Uw browser versie is niet langer ondersteund door Lotus Bakeries!

Om Lotus Bakeries en al zijn functies te kunnen gebruiken, moet u een recente browser gebruiken. Om uw huidige browser te upgraden of om een nieuwe te installeren, gebruik de volgende iconen.

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Apple Safari Mozilla Firefox

Home  |   Een aanvraag indienen  |   Mijn Account fr/nl

Wettelijke bepalingen

Hoewel Lotus Bakeries NV alles in het werk heeft gesteld om op zijn website alleen volledige en correcte informatie te plaatsen, aanvaardt Lotus Bakeries NV geen aansprakelijkheid voor de correctheid van deze informatie of voor eender welke informatie die als misleidend zou kunnen worden beschouwd. Alle informatie op de website van Lotus Bakeries NV is van informatieve aard en wordt louter beschikbaar gesteld ter informatie.

De inhoud van deze website zal van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving wat geen aanleiding kan geven tot de creatie, de wijziging of vervanging van reeds bestaande of nieuwe contractuele verplichtingen overeengekomen tussen Lotus Bakeries NV of haar filialen en de gebruiker van de website.

De naam en het logo van Lotus Bakeries NV, van zijn verbonden vennootschappen en van de producten en diensten die zij aanbieden, zijn handelsmerken en handelsnamen die beschermd zijn door de nationale en internationale wetgevingen. Deze website wordt geregeld door de Belgische wetten en de betrokken intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Lotus Bakeries NV.

 

E-mail [email protected] als u vragen hebt in verband met deze website.