Uw browser versie is niet langer ondersteund door Lotus Bakeries!

Om Lotus Bakeries en al zijn functies te kunnen gebruiken, moet u een recente browser gebruiken. Om uw huidige browser te upgraden of om een nieuwe te installeren, gebruik de volgende iconen.

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Apple Safari Mozilla Firefox

Home  |   Een aanvraag indienen  |   Mijn Account fr/nl

Wettelijke bepalingen

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Lotus Bakeries België nv, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Gentstraat 52, 9971 Lembeke (België) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0421 694 038 (hierna : Lotus Bakeries België). 
Lotus Bakeries België is een dochteronderneming van Lotus Bakeries NV, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in de Gentstraat 1, 9971 Lembeke (België) en ondernemingsnummer 0401.030.860. 
De informatie (zoals teksten, afbeeldingen, links, etc.) op deze website is louter informatief. Noch Lotus Bakeries België noch enige van haar gelieerde ondernemingen maakt enige expliciete of impliciete verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, inhoud of volledigheid van deze informatie. Lotus Bakeries België behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of correcties aan te brengen en om alle of een deel van de informatie te verwijderen. 

Deze website is bedoeld voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de bezoeker van de website. De inhoud van de website (zoals lay-out en ontwerp, teksten, grafische afbeeldingen, foto's, enz.) is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van de website mag niet worden gereproduceerd of gecommuniceerd zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Lotus Bakeries België. Alle handelsmerken en handelsnamen weergegeven op de website zijn eigendom van Lotus Bakeries nv en gelieerde ondernemingen. 
Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. De website is onderworpen aan Belgisch recht.