Uw browser versie is niet langer ondersteund door Lotus Bakeries!

Om Lotus Bakeries en al zijn functies te kunnen gebruiken, moet u een recente browser gebruiken. Om uw huidige browser te upgraden of om een nieuwe te installeren, gebruik de volgende iconen.

Microsoft Internet Explorer Google Chrome Apple Safari Mozilla Firefox

Home  |   Een aanvraag indienen  |   Mijn Account fr/nl

Privacygegevens

1. Algemeen 

Voor Lotus Bakeries is het vanzelfsprekend dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden hierbij rekening met alle relevante bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving, zoals, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR"). 

In deze Privacyverklaring beschrijven we hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, wat we doen met uw persoonsgegevens, met wie we deze delen, hoe wij deze beschermen en welke keuzes u kunt maken over uw persoonsgegevens. 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoons gegevens in het kader van verschillende toepassingen (websites, verkoop, enz.) Die door of namens ons worden beschikbaar gesteld of beheerd.


2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

De juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens en die optreedt als verwerkingsveranwoordelijke is: 

Lotus Bakeries België nv, Gentstraat 52, 9971 Lembeke (België), met als ondernemingsnummer 0421 694 038 (hierna: Lotus Bakeries).


3. Hoe en op welke juridische gronden verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Afhankelijk van uw specifieke situatie, vindt u hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt, de rechtsgrond(en) en de doel(en) van de verwerking, of de gegevens worden overgedragen en de toepasselijke bewaartermijnen: 


Vragen, klachten en opmerkingen 

Wij bieden onze consumenten de mogelijkheid om via de website vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot de producten van Lotus Bakeries te uiten. De volgende gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt: 
- Voor- en achternaam
- Adres 
- E-mailadres 
- Telefoon nummer 
- Tekst van het bericht


De verwerking van de gegevens is uitsluitend bedoeld voor het verwerken van uw vraag, klacht of opmerking. Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om uw verzoek te behandelen en we zullen deze gegevens binnen 1 maand na afloop verwijderen. In uitzonderlijke omstandigheden, en alleen voor klachten, kunnen de gegevens voor 5 jaar worden gearchiveerd. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan een andere gelieerde onderneming van Lotus Bakeries voor nader onderzoek van uw vraag of klacht. U kunt onze verbonden ondernemingen vinden op onze website (www.lotusbakeries.com). Voor overdracht aan verbonden ondernemingen buiten de EER hanteren wij passende voorzorgsmaatregelen. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te verbeteren.

Sponsering

Via de website kan u sponsering aanvragen voor uw evenement. Hiervoor moet een Lotus Bakeries account worden aangemaakt. Volgende gegevens worden hierbij gevraagd:
Naam 
Adres
E-mail
Telefoon
Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het verwerken van uw sponseringsaanvraag.  Voor het verwerken van uw sponseringsaanvraag doen wij beroep op de diensten van Optimy nv gevestigd in België. 
U kan uw account ten allen tijde zelf verwijderen. Uw gegevens zullen tot zolang bewaard blijven. Persoonlijke gegevens gerelateerd aan een specifieke sponseringsaanvraag, worden verwijderd na het afhandelen van de respectievelijke sponsering. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om sponsering aan te bieden. 


Koekenpakket

Via de website kan u een prijsaanvraag voor koekjesverkoop lanceren. Volgende gegevens worden hiervoor gevraagd:
Naam
Adres
E-mail
Telefoon
Tekst van het bericht

Indien uw offerteaanvraag niet resulteert in een bestelling, worden uw gegevens na het toesturen van uw offerte niet langer bewaard.
Indien uw offerte wel resulteert in een bestelling, worden uw gegevens doorgegeven aan onze commerciële partner, die de verdere afhandeling van uw bestelling voor zich neemt. In dat geval worden uw gegevens gedurende 5 jaar bewaard.
U heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven op een mailingslist waarbij u maximaal tweejaarlijks nieuwe informatie in verband met het koekenpakket ontvangt. In dat geval worden uw persoonsgegevens bewaard tot u zich uitschrift volgens de instructies bijgevoegd in de e-mail, of door te mailen naar [email protected] 
Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze producten te verkopen en bijkomende informatie te verstrekken.

Sollicitatieformulier

U kunt solliciteren bij Lotus Bakeries via met een sollicitatieformulier. Voor de verwerking van deze informatie vertrouwen wij op de dienstverlening van SuccesFactors, een applicatie die eigendom is van SAP. De volgende gegevens worden daarbij verzameld, bewaard en verwerkt:
-    Voor- en achternaam;
-    Telefoonnummer (geen verplicht veld);
-    E-mailadres;
-    Opleiding (geen verplicht veld);
-    Vorige/huidige dienstbetrekking (geen verplicht veld);
-    CV en motivatiebrief (geen verplicht veld);
-    Adres;
-    Geboortedatum (geen verplicht veld);
-    Nationaliteit;
-    Voltijd- of deeltijdbaan (geen verplicht veld);
-    Kent u iemand die bij Lotus Bakeries werkt – zo ja, wie? (geen verplicht veld);
-    Hoe heeft u over de vacature gehoord? (geen verplicht veld).

De gevraagde persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van ons wervingsproces. Uw gegevens worden verwijderd na afronding van het betreffende wervingsproces, of worden met uw toestemming 3 jaar bewaard in onze wervingsdatabank. Indien uw sollicitatie tot een baan leidt bij Lotus Bakeries worden uw gegevens verder bewaard zoals omschreven in uw arbeidsovereenkomst. Wanneer dit relevant is, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan een assessmentcentrum of een andere derde partij die ons helpt bij het wervingsproces. In dat geval zal Lotus Bakeries passende bescherming bieden. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om nieuw personeel aan te werven.

Commercieel relatiebeheer

In het kader van onze commerciële activiteiten, en in het bijzonder met betrekking tot het beheer van onze (potentiële en feitelijke) klanten en (potentiële en feitelijke) leveranciers, is het mogelijk dat we persoons gegevens ontvangen of verzamelen.

De verwerking van de gegevens is uitsluitend bedoeld voor het beheer van onze zakelijke relaties en is daarom gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. We zullen altijd rekening houden met uw privacyrechten. Uw gegevens worden tot 10 jaar na het einde van onze zakelijke relatie bewaard.

Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan een andere verbonden onderneming van Lotus Bakeries wanneer dit nuttig is in onze B2B-relatie. U kunt onze gelieerde ondernemingen vinden op onze website (www.lotusbakeries.com). Voor overdracht van deze gegevens aan onze verbonden ondernemingen buiten de EER bieden wij passende voorzorgsmaatregelen.

4. Bescherming van uw persoonsgegevens

We zorgen voor technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige of ongeautoriseerde toegang of gebruik, evenals tegen onopzettelijk verlies of schade aan de integriteit. Deze maatregelen zijn ontworpen rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de potentiële impact op uw privacy en de bijbehorende kosten. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de huidige industrienormen en praktijken.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt door een derde partij als die derde partij ermee instemt zich te houden aan die technische en organisatorische gegevensbeveiligingsmaatregelen.


5. Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies kunnen worden beschouwd als stukjes gegevens die door de webserver naar uw browser worden verzonden en die deze gegevens naar de harde schijf van uw computer schrijven. Ze bevatten het adres van onze website en een uniek gebruikers-ID. De volgende keer dat u onze website bezoekt, weet uw computer dat u hier al eerder bent geweest en stuurt de informatie in die cookie terug naar onze site. Door cookies te gebruiken, kunnen we u een snellere en efficiëntere toegang tot de website aanbieden. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Als u het gebruik van cookies uitschakelt, is de website nog steeds toegankelijk, maar heeft u mogelijk geen toegang tot alle functionaliteiten van de website. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen.


Deze website kan verschillende soorten cookies gebruiken: 'essentiële cookies' (onmisbaar voor het gebruik van de website en alle onderdelen), 'functionele cookies' (deze cookies stellen de website in staat om de keuzes die u maakt te onthouden, zoals de taal of de regio waarin u zich bevindt, en bieden verbeterde, persoonlijkere functies), 'prestatiecookies' (om informatie te verzamelen over de manier waarop u de website gebruikt, bijvoorbeeld naar welke pagina's bezoekers het vaakst gaan en of ze foutmeldingen van webpagina's krijgen. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert en soms 'advertentiecookies' (gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses.  Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de advertentiecampagnes te meten).

6. Rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

U kunt altijd informatie opvragen over uw persoonsgegevens die zijn verzameld, opgeslagen en verwerkt door Lotus Bakeries. Om dit soort informatie te ontvangen, moet u uw identiteit bewijzen (bijvoorbeeld door ons een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen).
Als uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Lotus Bakeries onjuist zijn, kunt u natuurlijk een correctie aanvragen.
U hebt het recht om een ​​beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd).
U kunt ons verplichten alle gegevens over u te wissen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens moeten opslaan om een ​​transactie te bewijzen of wanneer dit wettelijk vereist is).
Als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, kunt u uw toestemming voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.
Als u het niet eens bent met de manier waarop Lotus Bakeries uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: ((NL) https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

7. Contactpersoon bij vragen of verzoeken

Voor vragen, verzoeken of klachten betreffende de toepassing van deze Privacyverklaring of om uw hierboven beschreven rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op:

Lotus Bakeries België nv
Gentstraat 52
9971 Lembeke

Of

[email protected]


8. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring wordt regelmatig herzien en eventuele updates zullen op deze webpagina worden geplaatst. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in juni 2019.